Bestyrelse

Formand
Boye Graversen

Boye er uddannet Revisor og arbejder til dagligt som revisor i firmaet ”Beierholm”.

Medlem
Vibeke Aarup Christensen

Vibeke arbejder til dagligt som afdelingschef i firmaet ”SEGES P/S”

Medlem
Anne-Grethe Bering

Anne-Grethe er ansat som administrativ leder på ”Opholdsstedet Stensminde”


Bestyrelsen kan kontaktes via mail: kontakt@stensminde.dk

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk