Kvalitet og høj faglighed

På Stensminde har vi siden opstarten i februar 2010, leveret indsatser for marginaliserede unge i høj kvalitet. Det er et vedvarende mål for os at kunne leve op til denne høje standard gennem faglig udvikling og erfaringer gjort i hverdagen.

Forud for en indskrivning af en ung på Stensminde, foretages grundige vurderinger omkring den unges situation og behandlingsbehov. Dette på baggrund af dialog med dig og ved gennemgang af sagsakter omkring den unge.
Med udgangspunkt i de informationer, som er relevante for den videre indsats omkring den unge, fastsættes taksten for anbringelsesforløbet på Stensminde.

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk